สวัสดีค่ะ

นี่คือเว็บไซต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของ นางสาว ชนากานต์ กาวิน ชั้น 501 เลขที่6